נגישות | אדריכלות 


זבולוני תומר

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות...  שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי".
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מחייב להנגיש כל מבנה ציבורי קיים או חדש ,כל בניין מגורים חדש המכיל 6 דירות ומעלה בעל חדר מדרגות משותף וכל בית עסק הטעון רישוי.
אישור נגישות ניתן על ידי יועץ נגישות מבנים תשתיות וסביבה ובשיתוף יועץ נגישות השירות  בלבד.
המשרד מעניק שירותי נגישות הכוללים:
- התאמה פרטנית , תכנון והתאמה לאנשים
   עם מוגבלויות.
- ביצוע סקר נגישות למבנים קיימים והכנת דו"ח מפורט.
- מתן אישור לגמר בניה ולטופס איכלוס.
- הכנת חו"ד ודו"ח נגישות לצורך קבלת רישיון עסק.
- ייעוץ להכנת תכניות להיתר בניה, בדיקת תכניות ומתן
  אישור לצורך קבלת היתרי בניה. 
- התאמת מקום עבודה לעובד ,הכנת דו"ח נגישות
  לצורך קבלת השתתפות התמ"ת.