נגישות | אדריכלות 


זבולוני תומר

ברח' יוטבתה בעיר חולון
ביקש בעל המגרש להרוס סככות ,פחונים ומבנה ישן קיים.

במקומו להקים מבנה חדש עם ניצול מקסימלי של כל זכויות הבניה המותרים לו.

התוצאה לפניכם.