נגישות | אדריכלות 


זבולוני תומר

בבניין מגורים בכפר-סבא
 
התאגדו כל הדיירים במשותף ובקשו להרחיב את הבניין הקיים ולהוסיף לו אגף שלם.

כך נוספו לדיירים שטח בגודל של כ-30 מ"ר בממוצע לכל דירה.

לכל דייר תוכננה התוספת  על פי צרכיו ודרישותיו.
 
התכנון כלל גם עיצוב חזית המבנה החדש.

הפרויקט בשלבי הקמה.