ייעוץ


 

בהליך קבלת היתר בניה של מבני ציבור חדשים ובתי מגורים מעל 6 יחידות דיור ,אנחנו נדרשים בחוק שמבנים אלו יהיו נגישים בהתאם לתקנות. 

משרד מעניק ייעוץ לאדריכלים ולמהנדסים בנושא נגישות מבנים תשתיות וסביבה לצורך קבלת היתרי בניה.

 הייעוץ כולל בדיקה של תכניות ההגשה ומתן דגשים והנחיות למתכננים, לאחר תיקון התכניות יינתן אישור נגישות כחלק מהליך קבלת היתר הבניה.