התאמה פרטנית


 

המשרד מעניק תכנון פרטני לאנשים עם מוגבלויות להתאמת דירת המגורים ,הגישה למבנה המגורים, התאמת אזור התעסוקה לעובד עם המוגבלויות, ובהתאם לצורך מתן אישור נגישות על ההתאמות לביטוח הלאומי.