לאנשים עם מוגבלות יש צורך בתכנון פרטני ומתאים ,המשרד מעניק תכנון פרטני לאנשים עם מוגבלויות להתאמת דירת המגורים ,הגישה למבנה המגורים, התאמת אזור התעסוקה לעובד עם המוגבלויות, ובהתאם לצורך מתן אישור נגישות על ההתאמות לביטוח הלאומי.