לאחר גמר הבנייה של מבנה חדש יש צורך בחיבור המבנה לחשמל ולמים ולקבל מהרשות המקומית טופס 4 או טופס אכלוס, במסגרת האישורים היזם נדרש גם לאישור של יועץ נגישות המאשר כי המבנה עומד בדרישות החוק והתקנות.

במסגרת בקשה לטופס 4 או טופס אכלוס אנו מבצעים בדיקה של המבנה ומתן אישור נגישות בהתאם.