טופס 4


 

המשרד מעניק אישור נגישות למבנים חדשים במסגרת קבלת טופס 4 או טופס איכלוס

בהתאם לדרישות החוק והתקנות