במסגרת הליך הוצאת היתרי בניה ,במקרים מסויימים קובע המחוקק בחובת התייעצות עם מורשה נגישות מתו"ס

במסגרת בדיקת התכניות אנו בודקים את התכנון שהוגש לוועדה המקומית ,את דרישות החוק והתקנות בנושא נגישות ומגישים המלצות לתיקון הלקוי ומאשרים לוועדה המקומית את תכנית ההגשה

מומלץ לפנות אליי עוד בתהליך שלב תכנון המבנה ולקבל הנחיות ברורות ומדויקות לתכנון נכון ונגיש ובהתאם לחוק ולתקנות.