בהתאם לחוק שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התוספת הראשונה לחוק, החוק קובע מה נחשב כמקום ציבורי החייב בנגישות

 בתי עסק המשרתים קהל ציבורי מחויבים בנגישות ,בית העסק שאינו נגיש הוא גורם להפליה כלפי ציבור הנכים וחשוף לתביעה משפטית ללא הוכחת נזק.

במסגרת בקשה לרישיון עסק בהתאם ל"צו רישוי עסקים" המשרד נותן אישורי נגישות  לאחר ביצוע סקר נגישות מקיף בבית העסק ובדיקת תכנית רישוי העסק והכנת חו"ד בהתאם

מילוי טפסים לרשות המקומית וחתימה על אישור נגישות לצורך קבלת רישיון עסק