בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כל מבנה ציבור חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות, לצורך הבנת הפערים בין הקיים בפועל לנדרש עפ"י התקנות אנו מבצעים "סקר נגישות" לאותם מבני ציבור קיימים ומכינים לכם דו"ח מפורט עם המלצות והנחיות לביצוע ותיקון הלקוי והפיכת המבנה הציבורי לנגיש. 

בגמר ביצוע התיקונים יינתן אישור נגישות למבנה.