סקר נגישות


 

ביצוע סקרי נגישות למבני ציבור קיימים והכנת דו"ח מפורט עם המלצות והנחיות לביצוע לצורך הנגשת המבנה הציבורי הקיים, בגמר ביצוע התיקונים יינתן אישור נגישות למבנה.