רישוי עסקים


 

בהתאם לצו רישוי עסקים, בתי עסק המשרתים קהל ציבורי מחויבים בהנגשת בית העסק

 המשרד נותן אישור נגישות  לאחר ביצוע סקר נגישות מקיף בבית העסק והכנת חו"ד בהתאם 

מילוי טפסים וחתימה על אישור נגישות לצורך קבלת רישיון עסק