פרויקט "גבעתי" תל-אביב


הוספת אגף לבניין רכבת קיים