פרויקט "המחתרת" רמת-גן


הרחבת בניה+ פיצול דירה קיימת