הרחבת מבנה מגורים קיים

במבנה מגורים צמוד קרקע מתוכננת הוספת קומה א', הוספת קומת גג+ מרפסות גג, ומרחב מוגן דירתי, הפרויקט בשלבי רישוי, בתמונות מוצגות המצב הקיים והדמיות למבנה המתוכנן.

הדמיות למבנה המתוכנן