הרחבת מבנה מגורים קיים

במבנה מגורים צמוד קרקע מתוכננת הוספת קומה א', הוספת קומת גג+ מרפסות גג, ומרחב מוגן דירתי, הפרויקט בשלבי רישוי, בתמונות מוצגות המצב הקיים והדמיות למבנה המתוכנן.

הרחבת מבנה מגורים קיים

הדמיות למבנה המתוכנן

הדמיות למבנה המתוכנן
הדמיות למבנה המתוכנן
הדמיות למבנה המתוכנן
הדמיות למבנה המתוכנן