פרויקט "עולי הגרדום" רמת גן


הרחבת בניה +פיצול דירות